Regulamin

 

REGULAMIN

Wyścigu kolarskiego TATRA ROAD RACE 2019

 

§ 1 Cel imprezy

 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Zakopanem i na Podhalu
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
 3. Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych, przez które przebiegają trasy zawodów (Miasto Zakopane, Gmina Kościelisko, Szaflary, Czarny Dunajec, Poronin).
 4. Wyłonienie najlepszego kolarza amatora w klasyfikacji końcowej i górskiej oraz drużyny, która wykręci największą liczbę kilometrów.
 5. Wyznaczanie nowych standardów w ramach organizacji imprez rowerowych w Polsce.

§ 2 Organizator

Organizatorem wyścigu TATRA ROAD RACE 2019 jest:

TATRA CYCLING EVENTS Cezary Szafraniec

34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE, UL. WIOSENNA 12

TEL. 725-232-376

biuro@tatraroadrace.com

faktury@tatraroadrace.com

www.tatraroadrace.com

§ 3 Czas i miejsce

 1. Kolarski wyścig szosowy TATRA ROAD RACE odbędzie się 13 lipca 2019r. Biuro zawodów zlokalizowane jest na terenie HOTELU MERCURE KASPROWY w ZAKOPANEM UL. SZYMASZKOWA 1 w Karczmie Regionalnej przy linii Start/ Meta.
 2. W ramach TATRA ROAD RACE odbędą się 2 oddzielne wyścigi:
  1. 54 km – dystans HARD, określany dalej jako HARD
  2. 124 km – dystans HELL, określany dalej jako HELL

§ 4 Program zawodów

12.07.2019r.

Godz.12:00 – 20:00– Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie nr. startowych dla obu dystansów

Godz. 18:00 Sala konferencyjna „Rysy” w Hotelu Mercure Kasprowy- odprawa techniczna Cezary Szafraniec- dyrektor wyścigu, Krzysztof Mrugała- dyrektor techniczny, 90min " omówienie szczegółowe trasy TRR obu dystansów, premie specjalne, klasyfikacja górska Thule, klasyfikacja drużynowa Terma Bania, zasady poruszania się wozów technicznych, bezpieczeństwo na trasie"

13.07.2019r.

Godz. 7:00 – 9:50 – Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie nr. startowych dla obu dystansów, informacje dotyczące trasy.

Godz.9:30- Otwarcie sektorów dystans HELL

Godz. 9:55- Zamknięcie sektorów dystans HELL

Godz. 10:00– Start dystansu HELL

Godz.10:05- Otwarcie sektorów dystans HARD

Godz. 10:25- Zamknięcie sektorów dystans HARD

Godz. 10:30 – Start dystansu HARD

Godz. 12:20 – Spodziewani pierwsi zawodnicy kończący dystans HARD

Godz. 14:00 – Spodziewani pierwsi zawodnicy kończący dystans HELL

Godz. 15:30 – dekoracja zwycięzców dla dystansu HARD

Godz. 16:10 – dekoracja zwycięzców dla dystansu HELL

Godz. 16:50 – Konkurs z nagrodami wśród wszystkich startujących

Godz. 16:30 – Zamknięcie pomiaru czasu

Godz. 17:30 – Zakończenie TRR 2019

Na mecie od godziny 12:10 czynny będzie zimny Bufet z napojami, owocami, ciastami, a od 12:30 wydawany będzie ciepły posiłek regeneracyjny w restauracji "Zakopane" Hotelu Mercure Kasprowy poziom -1 wejście GŁÓWNE przez LOBBY.

§ 5 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.tatraroadrace.com , po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez firmę Timedo.
  Zgłoszenia osobiste w biurze zawodów 12.07.2019 w godz. 12.00-20.00 oraz 13.07.2019 w godz. 7.00-9.50. Biuro zlokalizowane jest na terenie Hotelu Mercure Kasprowy w Karczmie regionalnej przy linii Startu/Mety.
 2. Limit uczestników wynosi 700 osób na dystansie HARD/54km oraz 600 osób na dystansie HELL/124km. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
 3. Zwycięzcy dystansu FUN/HARD z lat ubiegłych nie mogą startować w kolejnym roku na tym samym dystansie. Zapis dotyczy najlepszej kobiety i najlepszego mężczyzny OPEN z wcześniejszych edycji.
 4. Zgłoszenia są możliwe od dnia 11 LSTOPADA 2018 roku od godz. 8:00 (do momentu wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
 5. Wysokość opłaty rejestracyjnej w TATRA ROAD RACE uzależniona jest od terminu dokonania płatności i wybranego dystans, która zawarta jest w tabeli poniżej:

 

do 31.12.2018

do 30.04.2019

do 10.07.2019

od 12 lipca

dystans 

HARD

110 PLN - przelew

130 PLN - przelew

150 PLN - przelew

200 PLN – przelew lub gotówka w biurze zawodów

dystans 

HELL

130 PLN - przelew

150 PLN - przelew

170 PLN - przelew

200 PLN – przelew lub gotówka w biurze zawodów

Dodatkowo w trakcie rejestracji udziału w terminie do 10.07.2019r.

można dokonać zakupu rezerwacyjnego:

 1.     T-shirt TRR Hard as Hell        w cenie   50 PLN
 2.     Czapeczka TRR Hard as Hell w cenie   69 PLN
 3.     Kubek TRR Hard as Hell        w cenie    30 PLN
 4.     Koszulka kolarska TRR          w cenie 199 PLN
 5.     Spodenki kolarskie TRR         w cenie 199 PLN

Wszystkie zakupione rzeczy będą do odbioru w biurze zawodów w dniach 12-13 lipca 2019r.

razem z numerami startowymi.

 1. Przy opłacie przelewem bankowym (numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo) liczy się data wpływu i zaksięgowania na koncie organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 2. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 1. Faktury będą wystawiane do 15 dnia następnego miesiąca od daty dokonania płatności i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały płatności. W celu otrzymania faktury należy przesłać w terminie do 7 dni od daty dokonania płatności informację z dokładnymi danymi fakturowymi i adresem korespondencyjnym na adres faktury@tatraroadrace.com Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.
 1. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne zawodów.
 2. Organizator daje możliwość do dnia 15 czerwca 2019 włącznie, przeniesienia pakietu bez dodatkowej opłaty na innego uczestnika. Po tym terminie będzie to możliwe tylko za dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN. Następuje to przez zgłoszenie przesłane na adres mailowy faktury@tatraroadrace.com. W przypadku zamówienia dodatkowych rzeczy, jeżeli nie odbierzecie Państwo numerów startowych, mogą zostać one wysłane do Państwa pod warunkiem podania adresu do wysyłki przesłanego na ten sam adres. Wysyłka nastąpi do 14 dni od zakończenia zawodów po dokonaniu opłaty manipulacyjnej za koszty przesyłki w wysokości 20 PLN (kwota brutto zawierająca należny podatek VAT)

§ 6 Zasady antydopingowe

1.  Podczas zawodów Tatra Road Race zawodnik może być wezwany w celu dokonania kontroli antydopingowej. Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami Pzkol i UCI

2.  Zawodnicy, którzy w ostatnich 5-latach mieli pozytywny wynik kontroli antydopingowej nie będą dopuszczeni do rywalizacji.
3. Zawodnik wezwany do kontroli antydopingowej podczas Tatra Road Race ma obowiązek poddania się kontroli. Niestawienie się zawodnika do kontroli, gdy ten został wezwany do badania jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją i utratą praw do ewentualnych nagród. Jednocześnie będzie on pozbawiony możliwości startu w kolejnych edycjach tak samo jak zawodnik, u którego stwierdzono pozytywny wynik badań.

4. Zawodnik, który będzie miał pozytywny wynik kontroli antydopingowej podczas Tatra Road Race otrzyma natychmiastowy, 5-letni zakaz udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Tatra Cycling Events. Ponadto zostanie on obciążony kosztami badania jakiemu został poddany podczas Tatra Road Race. Jednocześnie ma on obowiązek zwrócić wszystkie nagrody jakie otrzymał podczas Tatra Road Race 2019.

5. Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzona na koszt Organizatora, z wyłączeniem osób u których wynik będzie pozytywny.

§ 7 Uczestnictwo

 1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:
  1. Które ukończyły 18 lat
  2. Dodatkowo w wyścigu na dystansie HARD dopuszcza się do startu zawodniczki i zawodników niepełnoletnich w wieku od 16 lat. Warunkiem ich startu jest podpisanie oświadczenia Opiekuna Prawnego, które będzie dostępne w biurze zawodów oraz posiadanie przez zawodników niepełnoletnich karty rowerowej, którą należy okazać w biurze zawodów.
  3. Nie odbywają kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
 2. Wyścigi są dedykowane dla kolarzy amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją Masters, junior, junior młodszy.
 3. Prawa startu w wyścigu amatorów nie mają zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję ELITA i U-23 (Orlik).
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją TATRA ROAD RACE jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.
  Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w TATRA ROAD RACE zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją TATRA ROAD RACE także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji TATRA ROAD RACE.

 1. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 
  1.  
   1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
   2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w TATRA ROAD RACE,
   3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
   4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
   5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
   7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
   8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom TATRA ROAD RACE sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze szosowym wyposażonym zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. nowelizacja z października 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) min. rower musi posiadać czerwone światło odblaskowe umieszczone z tyłu, dodatkowo organizator wymaga, aby rower posiadał dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni nóg i nie może być wyposażony w przystawkę na kierownicy do jazdy na czas, tzw. lemondkę. Zabronione jest korzystanie z tylnego lub przedniego koła pełnego, tzw. „Dysku”.
 4. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Tatra Road Race 2019.
 5. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
 7. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu. W skład obowiązkowego kompletu numerów wchodzą – 1 numer na plecy i 1 numer mocowany na sztycę podsiodłową. Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować brakiem wyniku. Numer na plecach umieszczacie z prawej strony.

§ 8 Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty rejestracyjnej zawodnik otrzymuje:
  1. numery startowe na plecy i sztycę podsiodłową, każdy z chipem do pomiaru czasu,
  2. możliwość korzystania z bufetu na trasie. Przewidziano jeden bufet dla dystansu HARD oraz trzy bufety dla dystansu HELL. Wszystkie bufety zlokalizowane po premii górskiej na Bachledówce,
  3. bidony z izotonikiem dla wszystkich uczestników do pobrania w bufecie na trasie,
  4. posiłek regeneracyjny na mecie: zimny bufet z wodą, owocami i ciastami za linią mety,
  5. gorący posiłek wydawany w restauracji Hotelu Mercure Kasprowy na podstawie numeru z pleców dla wszystkich dystansów,
  6. elektroniczny pomiar czasu do godziny 16:30 na mecie oraz pomiar międzyczasów zlokalizowany na trasie,
  7. oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych wyścigów kolarskich,
  8. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
  9. profesjonalne zdjęcia w najwyższej jakości dostępne po wyścigu do pobrania bezpłatnie w najwyższej jakości, do niekomercyjnego użytku,
  10. możliwość udziału w konkursie po zakończeniu dekoracji dla wszystkich uczestników,
  11. możliwość sprawdzenia sprzętu przed startem w serwisie zlokalizowanym w miasteczku,
  12. obsługę sędziowską,
  13. nagrody i trofea sportowe dla zwycięzców,
  14. możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigu kolarskim TATRA ROAD RACE,
  15. możliwość prysznica dostępnego w Kąpielisku Geotermalnym Stacji Narciarskiej Szymoszkowa,
  16. pamiątkowy medal ukończenia TRR 2019 dla wszystkich uczestników wręczany przez hostessy po minięciu linii Mety.

§ 9 Ruch drogowy

 1. Wyścig odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym. Ruch drogowy na czas przejazdu honorowego głównej kolumny wyścigu będzie ograniczony.
 2. Służby organizatora będą zabezpieczały skrzyżowania i wyjazdy z dróg podporządkowanych na trasę imprezy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą sportową. Czołowa grupa będzie pilotowana przez samochód techniczny organizatora. Za ostatnim zawodnikiem biorącym udział w wyścigu, będzie poruszał się samochód opisany jako koniec wyścigu. Dodatkowo na trasie będą poruszały się służby organizatora samochodami i na motocyklach w celu monitorowania sytuacji w trakcie przebiegu rywalizacji.
 3. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich.
 5. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 6. Ze względów bezpieczeństwa wprowadza się limity:

Dla dystansu HELL

a)     w przypadku wyprzedzenia zawodnika jadącego dystans HELL przez pilota prowadzącego            dystans HARD (który startuje 30minut później) przed rozjazdem wyścigów tj. na 28 km zawodnik zostanie wycofany z rywalizacji. W związku z tym prosimy o rozważne wybieranie dystansu,

b)     wjazdu na drugą pętlę do godziny 13:00 w Bustryku 63km na rozjeździe Rundy/Meta. Zawodnicy, którzy do tego czasu nie wjadą na II rundę będą mieli odpinany numer z pleców, co jest jednoznaczne z wycofaniem zawodnika z rywalizacji i kierowani na metę.

§ 10 Zasady rozgrywania wyścigu

 1. Wyścig kolarski TATRA ROAD RACE odbędzie się ze startu wspólnego oddzielnie dla każdego dystansu. Start honorowy z terenu Hotelu Mercure Kasprowy (w trakcie przejazdu grupy zabrania się pod karą dyskwalifikacji wyprzedzania wozu sędziowskiego). Start ostry nastąpi bez zatrzymywania peletonu po przejechaniu ok.3km- od skrętu w prawo w ulicę Salamandra w Kościelisku. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników przy odbieraniu pakietów startowych w dniach 12-13.07.2019r.
 2. Sektory startowe
  1. Na starcie wyścigu obowiązują sektory startowe na obu dystansach. Sektory będą otwarte 25 minut przed startem danego dystansu i zamykane na 5 minut przed startem. Prawo ustawienia się w danym sektorze mają odpowiednio:

      Sektor I – pierwszych 40 zawodników klasyfikacji OPEN z sezonu 2018 (niezależnie    od dystansu), wszystkie kobiety, które startowały w edycji 2018.

       Sektor II- zawodnicy z miejsc 41-100 i pozostałe kobiety, które zgłosiły się do wyścigu, nawet w przypadku, gdy nie były uwzględnione na liście sektorowej (ponieważ dokonały opłaty startowej w biurze)

       Sektor III – wszyscy pozostali zawodnicy, którzy startowali w 2018.

       Sektor IV – wszyscy, którzy nie brali udziału w poprzedniej edycji.

 1.  
  1. Na każdym dystansie 15 zawodników, którzy udokumentują wysoki poziom sportowy w sezonie 2019 otrzyma prawo startu z I lub II sektora. Prośbę należy wysłać do godziny 23:59 dnia 30.06.2019 na adres biuro@tatraroadrace.com
  2. Lista sektorowa będzie ogłoszona 10 lipca 2019 i dostępna w biurze zawodów, po tym terminie nie będzie możliwości dopisania do wyższego sektora.
  3. Zawodnicy, którym przysługuje, któryś z sektorów I, II lub III nie będą uwzględnieni na liście sektorowej, jeśli nie dokonają opłaty startowej w terminie do 9 lipca 2019r. (liczy się data zaksięgowania na koncie organizatora)
 2. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny jest na stronie www.tatraroadrace.com
 3. Podczas przebiegu wyścigu obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu. Czas mierzony jest czasem brutto, czyli od strzału startera.
 4. Trasa wyścigu oznakowana będzie znakami pionowymi na skraju drogi i poziomymi na jezdni.
 5. Na trasie wyścigu będą zlokalizowane stacjonarne bufety. Dla dystansu HARD – 1 bufet, dla dystansu HELL – 3 bufety.
 6. Na trasie wyścigu i w kolumnie wyścigu oprócz zawodników poruszać się będzie obsługa wyścigu oraz sędziowie w celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad Ruchu Drogowego i czuwaniem nad przebiegiem rywalizacji zgodnie z zasadami fair play. Zawodnicy, którzy w rażący sposób łamią zasady Ruchu Drogowego lub poruszają się poza wytyczoną trasą będę dyskwalifikowani i wycofywani z rywalizacji
 7. Osoby poruszające się na rowerach i nie biorące udziału w wyścigu będą na czas przejazdu kolumny wyścigu usuwane z drogi przez Służby Organizatora oraz Policję.
 8. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego i służb porządkowych.
 9. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.

§ 11 Pomoc na trasie

 1. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom wyścigu na trasie wynosi 70 PLN – płatne przelewem do 30.06.2019 lub 100 PLN płatne gotówką w Biurze Zawodów. W celu otrzymania możliwości jazdy za wyścigiem jest podanie numeru rejestracyjnego samochodu, imienia i nazwiska kierowcy. Oznaczenia niezbędne do jazdy w kolumnie musi odebrać kierowca, który dodatkowo będzie proszony o okazanie aktualnego prawa jazdy. W przypadku jego braku nie otrzyma oznaczeń. Ze względów bezpieczeństwa wprowadza się limit wozów technicznych po 15 dla każdego dystansu, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora. W przypadku jazdy za grupą kilku samochodów nakazuje się jazdę samochodem, który ogranicza widoczność na końcu kolumny (np. suv, bus)
 3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.
 4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi przy prawej krawędzi. UWAGA: w przypadku defektu na wąskiej drodze samochód techniczny nie może blokować przejazdu innych uczestników i zagrażać bezpieczeństwu np. zostawiać otwartych drzwi. W przypadku stwierdzenia takiego zachowania w trakcie wyścigu samochód będzie wycofany z kolumny wyścigu i tym samym utraci prawo poruszania się po trasie jako wóz techniczny.
 5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.
 6. Na trasie wyścigu będzie oznaczona STREFA BUFETU, która będzie znajdowała się na Bachledówce. W strefie tej mogą przebywać tylko osoby z obsługi organizatora. Osoby, które chciałyby pomóc przy obsłudze bufetu proszone są o zgłoszenie się do Kierowników bufetu (będą to 2 osoby z identyfikatorami Tatra Road Race) i po uzyskaniu ich zgody i przedstawienia funkcjonowania bufetu będzie to możliwe. Osoby, które chcą obsługiwać tylko swoich zawodników proszone są o niewchodzenie do strefy!
 7. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją lub karą dla zawodnika, któremu jest udzielana.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.
 9. W przypadku stwarzania zagrożenia przez kierowcę wóz techniczny będzie usunięty z trasy wyścigu.

§ 12 Nagrody

Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody:

 1. Na dystansie HELL w klasyfikacji Kobiet 3 pierwsze zawodniczki (klasyfikacja OPEN) otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe ufundowane przez firmę Specialized o wartości nie mniejszej niż:
  1. 1 m-ce – 1000 PLN + Szklana statuetka
  2. 2 m-ce –   600 PLN
  3. 3 m-ce –   400 PLN
 2. Na dystansie HELL w klasyfikacji Mężczyzn 3 pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe ufundowane przez firmę Specialized o wartości nie mniejszej niż:
  1. 1 m-ce – 1000 PLN + Szklana statuetka
  2. 2 m-ce –   600 PLN
  3. 3 m-ce –   400 PLN
 3. Na dystansie HARD w klasyfikacji Kobiet 3 pierwsze zawodniczki (klasyfikacja OPEN) otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe ufundowane przez Specialized o wartości nie mniejszej niż:
  1. 1 m-ce – 500 PLN + Szklana statuetka
  2. 2 m-ce – 400 PLN
  3. 3 m-ce – 300 PLN
 4. Na dystansie HARD w kategorii Mężczyzn 3 pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe ufundowane przez firmę Specialized o wartości nie mniejszej niż:
  1. 1 m-ce - 500 PLN + Szklana statuetka
  2. 2 m-ce - 400 PLN
  3. 3 m-ce - 300 PLN
 5. Pierwsze 3 zawodniczki (Kobiety) z każdej kategorii na dystansie HELL i HARD otrzyma puchar + nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Specialized w następujących kategoriach wiekowych (liczy się rok urodzenia zawodnika):
  1. K2 – 16/18 – 29 lat (na dystansie HELL tylko od 18 lat!)
  2. K3 – 30 – 39 lat
  3. K4 – powyżej 40 lat
 6. Pierwszych 3 zawodników (Mężczyzn) z każdej kategorii na dystansie HELL i HARD otrzyma puchar + nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Specialized w następujących kategoriach wiekowych (liczy się rok urodzenia zawodnika):
  1. M1 – 16 – 18 lat (TYLKO dla dystansu HARD)
  2. M2 – 19 -- 29 lat (dla dystansu HELL przedział wiekowy 18-29 lat)
  3. M3 – 30 – 39 lat
  4. M4 – 40 – 49 lat
  5. M5 – 50 – 59 lat
  6. M6 – 60 lat i powyżej (w związku ze skalą trudności wyścigu kategoria M6 będzie przeprowadzona TYLKO dla dystansu HARD i nie zaleca się startu dla osób z tego przedziału wieku na dystansie HELL)
 7. Dodatkowo dla najstarszego uczestnika wyścigu przewidziano pamiątkowy puchar.
 8. KLASYFIKACJA GÓRSKA

 

  Na dystansie HELL będzie przeprowadzona klasyfikacja na Najlepszego Górala. Zwycięzcą tej       klasyfikacji zostanie zawodnik, który ukończy wyścig w limicie czasu określonym w § 12 pkt.12 i zgromadzi największą liczbę punktów na Premiach Górskich wyznaczonych na trasie wg. klucza:

 1.  
  1. 1 m-ce – 5 pkt.
  2. 2 m-ce – 3 pkt.
  3. 3 m-ce – 1 pkt.

Przy równej liczbie punktów decyduje wyższe miejsce na linii mety. Premie uwzględnione do klasyfikacji będą zaznaczone na mapie wyścigu jako GP. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe   + szklaną statuetkę dla najlepszego:

 1.  
  1. 1 m-ce – 500 PLN + Szklana statuetka
  2. 2 m-ce – 300 PLN
  3. 3 m-ce – 200 PLN

9.      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA TERMA BANIA

Dodatkowo wśród drużyn, które ukończą w składzie min. 5 osobowym rywalizację, niezależnie od dystansu będzie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa obejmująca łącznie dystans HARD i HELL. Do klasyfikacji drużynowej liczy się łączna liczba kilometrów przejechanych przez zawodników. Do klasyfikacji drużynowej wlicza się tylko kilometry zawodników, którzy ukończyli zawody. Najlepszą drużyną TRR 2019 zostanie drużyna, która przejedzie zgodnie z powyższym najwięcej kilometrów. Nie ma limitu ograniczającego liczbę uczestników dla jednej drużyny. W przypadku równej liczby kilometrów zwycięży drużyna, której zawodnik na dystansie HELL uzyska najlepszy czas przejazdu.

Do klasyfikacji drużynowej zaliczone zostaną kilometry przejechane przez zawodników danego zespołu, którzy ukończą rywalizację do godziny 16.00. Jednocześnie, którzy nie zostali wycofani z wyścigu w trakcie rywalizacji w związku z przekroczeniem limitów podanych w &9 pkt.6 a, b.

Dla zwycięzców przewidziano pamiątkowe Puchary za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Terma Bania.

10.   Na trasie obu dystansów będą usytuowane dodatkowe premie specjalne z nagrodami rzeczowymi dla ich zwycięzców. Zasada ich rozgrywania i rodzaj nagród będzie na bieżąco udostępniany na stronie www.tatraroadrace.com w zakładce aktualności.

11. W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

12. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody za premię górską lub premię specjalną jest ukończenie wyścigu w ciągu 3 godz. – dla dystansu HARD i 6 godz. – dla dystansu HELL liczone od strzału startera.

§13 Kary i protesty

 1. Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
 1. upomnienie uczestnika
 2. doliczenie czasu karnego
 3. dyskwalifikacja uczestnika
 4. łamanie zasad ruchu drogowego,
 5. nieużywanie sztywnych kasków,
 6. nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
 7. nieposzanowanie środowiska naturalnego,
 8. braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
 9. nieprzestrzeganie zasad fair play,
 10. niesportowe zachowanie,
 11. pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
 12. Protesty do Sędziego Głównego można składać w biurze zawodów w formie pisemnej do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
 1. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
 1. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.
 2. Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w oznakowanej tzw. STREFIE BUFETOWEJ. Śmiecenie w innych miejscach będzie karane dyskwalifikacją.
 3. Protesty

5.   Protesty o wyniki można składać do 48 godzin po zakończeniu zawodów wysyłając mail na adres pomoc@timedo.pl

§ 14 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW
 2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu
 4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w wyścigu Tatra Road Race 2019.
 6. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
 7. O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora telefonicznie lub smsem na numer +48 530 990 749 lub sędziego głównego mającego stanowisko przy mecie zawodów. W przypadku braku powiadomienia uczestnik będzie obciążony kosztami akcji ratowniczej.
 8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Regulamin TRR 2019.pdf pdf [251.56 KB]