Regulamin

REGULAMIN
Wyścigu kolarskiego TATRA ROAD RACE 2018

§1 Cel imprezy

 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Zakopanem i na Podhalu
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
 3. Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych, przez które przebiegają trasy zawodów (Miasto Zakopane, Gmina Kościelisko, Szaflary, Czarny Dunajec, Poronin).
 4. Wyłonienie najlepszego kolarza amatora w klasyfikacji końcowej i górskiej oraz drużyny, która wykręci największą liczbę kilometrów.

§2 Organizator

Organizatorem wyścigu TATRA ROAD RACE 2018 jest :

TATRA CYCLING EVENTS Cezary Szafraniec

34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE, UL. WIOSENNA 12

TEL. 725-232-376

biuro@tatraroadrace.com

faktury@tatraroadrace.com

www.tatraroadrace.com

§3 Czas i miejsce

 1. Kolarski wyścig szosowy TATRA ROAD RACE odbędzie się 14 lipca 2018r. Biuro zawodów zlokalizowane jest na terenie HOTELU MERCURE KASPROWY w ZAKOPANEM UL. SZYMASZKOWA 1 w Karczmie Regionalnej przy linii Start/ Meta.
 2. W ramach TATRA ROAD RACE odbędą się 2 oddzielne wyścigi:
  1. 54 km – dystans HARD – FUN, określany dalej jako HARD
  2. 124 km – dystans HELL – PRO, określany dalej jako HELL

§4 Program zawodów

13.07.2018r.

Godz.12:00 – 20:00– Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie nr. startowych dla obu dystansów

Równolegle będą odbywały się bezpłatne prelekcje tematyczne w Sali konferencyjnej Hotelu Mercure Kasprowy na poziomie „0” w Sali RYSY

Godz. 12:00- warsztat Arkadiusz Kogut, trener kolarstwa UCI i twórca Way2Champ, 90min wykład nt. "Taktyka wyścigowa - jak rozłożyć siły na Tatra Road Race, aby spaść z roweru za metą, a nie przed?"

Godz. 14:00- warsztat Mateusz Gawełczyk, dietetyk sportowy, twórca Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu, 90min wykład nt. "Żywienie w sporcie - kolarstwo szosowe, praktyczne porady"

Godz. 16:00-warsztat Tamara Górecka-Werońska, bike fitter Profidea, 90min wykład nt. "Każdy człowiek jest wyzwaniem", prezentacja innowacyjnej techniki Retul firmy Specialized

Godz. 18:00 odprawa techniczna Cezary Szafraniec- dyrektor wyścigu, Krzysztof Mrugała- dyrektor techniczny, 60min " omówienie szczegółowe trasy TRR obu dystansów, premie specjalne, klasyfikacja górska Thule, klasyfikacja drużynowa Terma Bania, zasady poruszania się wozów technicznych, bezpieczeństwo na trasie"

 

14.07.2018r.

Godz. 7:30 – 10:30 – Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie nr. startowych dla obu dystansów, informacje dotyczące trasy.

Godz.10:35- Otwarcie sektorów dystans HELL

Godz. 10:55- Zamknięcie sektorów dystans HELL

Godz. 11:00– Start dystansu HELL

Godz.11:05- Otwarcie sektorów dystans HARD

Godz. 11:25- Zamknięcie sektorów dystans HARD

Godz. 11:30 – Start dystansu HARD

Godz. 13:20 – Spodziewani pierwsi zawodnicy kończący dystansu HARD

Godz. 15:00 – Spodziewani pierwsi zawodnicy kończący dystans HELL

Godz. 16:30 – dekoracja zwycięzców dla dystansu HARD

Godz. 17:10 – dekoracja zwycięzców dla dystansu HELL

Godz. 17:50 – Konkurs z nagrodami wśród wszystkich startujących

Godz. 17:30 – Zamknięcie pomiaru czasu

Godz. 18:30 – Zakończenie TRR 2018

Na mecie od godziny 13:00 czynny będzie zimny Bufet z napojami, owocami, ciastami, a od 13:30 wydawany będzie ciepły posiłek regeneracyjny w restauracji Hotelu Mercure Kasprowy.

 

§5 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.tatraroadrace.com , po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez firmę Timedo.
  Zgłoszenia osobiste w biurze zawodów 13.07.2018 w godz. 12.00-20.00 oraz 14.07.2017 w godz. 7.30-10.30. Biuro zlokalizowane jest na terenie Hotelu Mercure Kasprowy w Karczmie regionalnej przy linii Startu/Mety.
 2. Limit uczestników wynosi 550 osób na dystansie HARD oraz 550 osób na dystansie HELL. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
 3. Zwycięzcy dystansu FUN z lat ubiegłych nie mogą startować w kolejnym roku na tym samym dystansie. Zapis dotyczy najlepszej kobiety i najlepszego mężczyzny OPEN z wcześniejszych edycji.
 4. Zgłoszenia są możliwe od dnia 1 GRUDNIA 2017 roku od godz. 8ej (do momentu wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
 5. Opłata za uczestnictwo w TATRA ROAD RACE wynosi:

PAKIET 1 (opłata startowa)

 

do 31.12.2017

do 30.04.2018

do 10.07.2018

od 13 lipca

dystans  HARD

100 PLN - przelew

120 PLN - przelew

140 PLN - przelew

190 PLN – gotówka w biurze zawodów

dystans  HELL

120 PLN - przelew

140 PLN - przelew

160 PLN - przelew

190 PLN – gotówka w biurze zawodów

 

PAKIET 2 ( opłata startowa + t-shirt TRR Hard as Hell)

 

do 31.12.2017

do 30.04.2018

do 10.07.2018

od 13 lipca

dystans  HARD

140 PLN - przelew

160 PLN - przelew

190 PLN - przelew

245 PLN – gotówka w biurze zawodów

dystans  HELL

160 PLN - przelew

180 PLN - przelew

210 PLN - przelew

245 PLN – gotówka w biurze zawodów

 

PAKIET 3 (opłata startowa + czapeczka TRR Hard as Hell)

 

do 31.12.2017

do 30.04.2018

do 10.07.2018

od 13 lipca

dystans  HARD

150 PLN - przelew

170 PLN - przelew

200 PLN - przelew

260 PLN – gotówka w biurze zawodów

dystans  HELL

170 PLN - przelew

190 PLN - przelew

220 PLN - przelew

260 PLN – gotówka w biurze zawodów

 

PAKIET 4 (opłata startowa + t-shirt TRR + czapeczka TRR)

 

do 31.12.2017

do 30.04.2018

do 10.07.2018

od 13 lipca

dystans  HARD

190 PLN - przelew

210 PLN - przelew

250 PLN - przelew

300 PLN – gotówka w biurze zawodów

dystans  HELL

210 PLN - przelew

230 PLN - przelew

270 PLN - przelew

300 PLN – gotówka w biurze zawodów

 

 1. Przy opłacie przelewem bankowym (numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo) liczy się data wpływu i zaksięgowania na koncie organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 2. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
 3. Faktury będą wystawiane do 15 dnia następnego miesiąca od daty dokonania płatności. W celu otrzymania faktury należy przesłać w tym terminie informację z dokładnymi danymi fakturowymi i adresem korespondencyjnym na adres faktury@tatraroadrace.com Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.
 4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.
 5. Organizator daje możliwość do 14 dni przed imprezą (do dnia 30 czerwca 2018 włącznie) przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Po tym terminie będzie to możliwe tylko za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł. Następuje to przez zgłoszenie przesłane na adres mailowy biuro@tatraroadrace.com. W przypadku zamówienia t-shirt lub czapeczki, jeżeli nie odbierzecie Państwo pakietów mogą zostać one wysłane do Państwa pod warunkiem podania adresu do wysyłki przesłanego na ten sam adres. Wysyłka nastąpi do 14 dni od zakończenia zawodów.
 6. T-shirty i czapeczki TRR zakupione w Pakietach będą do obioru w biurze zawodów razem z numerami startowymi.

§6 Uczestnictwo

 1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:
  1. Które ukończyły 18 lat
  2. Dodatkowo w wyścigu na dystansie HARD dopuszcza się do startu zawodniczki i zawodników niepełnoletnich w wieku od 16 lat. Warunkiem ich startu jest podpisanie oświadczenia Opiekuna Prawnego, które będzie dostępne w biurze zawodów oraz posiadanie przez zawodników niepełnoletnich karty rowerowej, którą należy okazać w biurze zawodów.
 2. Wyścigi są dedykowane dla kolarzy amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją Masters, junior,junior młodszy.
 3. Prawa startu w wyścigu amatorów nie mają zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję ELITA i U-23 (Orlik).
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją TATRA ROAD RACE w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w TATRA ROAD RACE zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją TATRA ROADRACE także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji TATRA ROAD RACE.
 5. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w TATRA ROAD RACE,
  3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom TATRA ROAD RACE sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
 7. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze szosowym wyposażonym w dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni nóg i nie może być wyposażony w przystawkę na kierownicy do jazdy na czas, tzw. lemondkę. Zabronione jest z korzystanie z tylnego lub przedniego koła pełnego, tzw. dysku
 8. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu. W skład obowiązkowego kompletu numerów wchodzą – 1 numer na plecy i 1 numer mocowany na sztycę podsiodłową. Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować brakiem wyniku. Numer na plecach umieszczacie z prawej strony.

§7 Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje:
  1. numery startowe na plecy i sztycę podsiodłową, każdy z chipem do pomiaru czasu,
  2. możliwość udziału w wykładach tematycznych, które będą się odbywały w sali konferencyjnej Hotelu Kasprowy w piątek 13.07.2018 w godz. 12:00-18:00,
  3. możliwość korzystania z bufetu na trasie. Przewidziano jeden bufet dla dystansu HARD oraz trzy bufety dla dystansu HELL. Wszystkie bufety zlokalizowane po premii górskiej na Bachledówce,
  4. bidony z izotonikiem dla wszystkich uczestników do pobrania na bufecie na trasie,
  5. posiłek regeneracyjny na mecie: zimny bufet z owocami, napojami i ciastami za linią mety,
  6. gorący posiłek wydawany w restauracji Hotelu Mercure Kasprowy na podstawie numeru z pleców dla wszystkich dystansów,
  7. elektroniczny pomiar czasu do godziny 17:30 na mecie oraz pomiar międzyczasów zlokalizowany na Premii Bachledówka, Premia Ostrysz.
  8. oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych wyścigów kolarskich,
  9. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
  10. profesjonalne zdjęcia w najwyższej jakości dostępne po wyścigu do pobrania,
  11. konkurs z nagrodami po zakończeniu dekoracji dla wszystkich uczestników. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie swojego numeru z pleców do urny zlokalizowanej przy wejściu do restauracji w celu skorzystania z ciepłego posiłku. Zawodnik wywołany na scenę otrzyma nagrodę po odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące wyścigu TRR lub Partnerów uczestniczących w wyścigu. W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi szansę otrzyma kolejny uczestnik.
  12. możliwość sprawdzenia sprzętu przed startem w serwisie zlokalizowanym w miasteczku przy linii Startu/Mety,
  13. obsługę sędziowską,
  14. nagrody i puchary dla zwycięzców,
  15. możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigu kolarskim TATRA ROAD RACE,
  16. pakiety startowe ,
  17. wstęp do Kąpieliska Geotermalnego Stacji Narciarskiej Szymoszkowa,
  18. Pamiątkowy medal ukończenia TRR 2018 dla wszystkich uczestników wręczany przez hostessy po minięciu linii Mety.

 

§8 Ruch drogowy

 1. Wyścig odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym. Ruch drogowy na czas przejazdu honorowego głównej kolumny wyścigu będzie ograniczony.
 2. Służby organizatora będą zabezpieczały skrzyżowania i wyjazdy z dróg podporządkowanych na trasę imprezy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą sportową. Czołowa grupa będzie pilotowana przez samochód techniczny organizatora. Za ostatnim zawodnikiem biorącym udział w wyścigu, będzie poruszał się samochód opisany jako koniec wyścigu. Dodatkowo na trasie będą poruszały się służby organizatora samochodami i na motocyklach w celu monitorowania sytuacji w trakcie przebiegu rywalizacji.
 3. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich.
 5. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 6. Ze względów bezpieczeństwa wprowadza się limity:

Dla dystansu HELL:

a)      w przypadku wyprzedzenia zawodnika jadącego dystans HELL przez pilota prowadzącego dystans HARD (który startuje 30minut później) przed rozjazdem wyścigów tj. na 28 km zawodnik zostanie wycofany z rywalizacji. W związku z tym prosimy o rozważne wybieranie dystansu,

b)      wjazdu na drugą pętlę do godziny 14:00 w Bustryku 63km na rozjeździe Rundy/Meta. Zawodnicy, którzy do tego czasu nie wjadą na II rundę będą mieli odpinany numer z pleców, co jest jednoznaczne z wycofaniem zawodnika z rywalizacji i kierowani na metę.

§9 Zasady rozgrywania wyścigu

 1. Wyścig kolarski TATRA ROAD RACE odbędzie się ze startu wspólnego oddzielnie dla każdego dystansu. Start honorowy z terenu Hotelu Kasprowy (w trakcie przejazdu grupy zabrania się pod karą dyskwalifikacji wyprzedzania wozu sędziowskiego). Start ostry nastąpi bez zatrzymywania peletonu po przejechaniu ok.3km- od skrętu w prawo w ulicę Salamandraw Kościelisku. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników przy odbieraniu pakietów startowych w dniach 13-14.07.2018.
 2. Sektory startowe
  1. Na starcie wyścigu obowiązują sektory startowe na obu dystansach. Sektory będą otwarte 25 minut przed startem danego dystansu i zamykane na 5 minut przed startem. Prawo ustawienia się w danym sektorze mają odpowiednio:

   Sektor I – pierwszych 40 zawodników klasyfikacji OPEN z sezonu 2017 (niezależnie od dystansu), wszystkie kobiety, które startowały w edycji 2017.

   Sektor II – zawodnicy z miejsc 41-100 i pozostałe kobiety, które zgłosiły się do wyścigu, nawet w przypadku, gdy nie były uwzględnione na liście sektorowej (ponieważ dokonały opłaty startowej w biurze)

   Sektor III – wszyscy pozostali zawodnicy, którzy startowali w 2017.

   Sektor IV – wszyscy, którzy nie brali udziału w poprzedniej edycji.

  2. Na każdym dystansie 15 zawodników, którzy udokumentują wysoki poziom sportowy w sezonie 2018 otrzyma prawo startu z I sektora. Prośbę należy wysłać do godziny 23:59 dnia 07.07.2018 na adres biuro@tatraroadrace.com
  3. Lista sektorowa będzie ogłoszona 12 lipca 2017 i dostępna w biurze zawodów, po tym terminie nie będzie możliwości dopisania do wyższego sektora.
  4. Zawodnicy, którym przysługuje, któryś z sektorów I, II lub III nie będą uwzględnieni na liście sektorowej, jeśli nie dokonają opłaty startowej w terminie do 10 lipca (liczy się data zaksięgowania na koncie organizatora)
 3. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny jest na stronie www.tatraroadrace.com
 4. Podczas przebiegu wyścigu obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu. Czas mierzony jest czasem brutto, czyli od strzału startera.
 5. Trasa wyścigu oznakowana będzie znakami pionowymi na skraju drogi i poziomymi na jezdni.
 6. Na trasie wyścigu będą zlokalizowane stacjonarne bufety. Dla dystansu HARD – 1 bufet, dla dystansu HELL – 3 bufety.
 7. Na trasie wyścigu i w kolumnie wyścigu oprócz zawodników poruszać się będzie obsługa wyścigu oraz sędziowie w celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad Ruchu Drogowego i czuwaniem nad przebiegiem rywalizacji zgodnie z zasadami fair play. Zawodnicy, którzy w rażący sposób łamią zasady Ruchu Drogowego lub poruszają się poza wytyczoną trasą będę dyskwalifikowani i wycofywani z rywalizacji
 8. Osoby poruszające się na rowerach i nie biorące udziału w wyścigu będą na czas przejazdu kolumny wyścigu usuwane z drogi przez Służby Organizatora oraz Policję.
 9. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego i służb porządkowych.
 10. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.

§10 Pomoc na trasie

 1. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom wyścigu na trasie wynosi 70 zł – płatne przelewem do 30.06.2018 lub 100 zł płatne gotówką w Biurze Zawodów. W celu otrzymania możliwości jazdy za wyścigiem jest podanie numeru rejestracyjnego samochodu, imienia i nazwiska kierowcy. Oznaczenia niezbędne do jazdy w kolumnie musi odebrać kierowca, który dodatkowo będzie proszony o okazanie aktualnego prawa jazdy. W przypadku jego braku nie otrzyma oznaczeń. Ze względów bezpieczeństwa wprowadza się limit wozów technicznych po 15 dla każdego dystansu, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora. W przypadku jazdy za grupąkilku samochodów nakazuje się jazdę samochodem, który ogranicza widoczność na końcu kolumny (np. suv, bus)
 3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.
 4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi przy prawej krawędzi. UWAGA: w przypadku defektu na wąskiej drodze samochód techniczny nie może blokować przejazdu innych uczestników i zagrażać bezpieczeństwu np. zostawiać otwartych drzwi. W przypadku stwierdzenia takiego zachowania w trakcie wyścigu samochód będzie wycofany z kolumny wyścigu i tym samym utraci prawo poruszania się po trasie jako wóz techniczny.
 5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.
 6. Na trasie wyścigu będzie oznaczona STREFA BUFETU, która będzie znajdowała się na Bachledówce. W strefie tej mogą przebywać tylko osoby z obsługi organizatora. Osoby, które chciałyby pomóc przy obsłudze bufetu proszone są o zgłoszenie się do Kierowników bufetu (będą to 2 osoby z identyfikatorami Tatra Road Race) i po uzyskaniu ich zgody i przedstawienia funkcjonowania bufetu będzie to możliwe. Osoby, które chcą obsługiwać tylko swoich zawodników proszone są o niewchodzenie do strefy!
 7. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją lub karą dla zawodnika, któremu jest udzielana.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.
 9. W przypadku stwarzania zagrożenia przez kierowcę wóz techniczny będzie usunięty z trasy wyścigu. 

§11 Nagrody

Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody:

 1. Na dystansie HELL w klasyfikacji Kobiet 3 pierwsze zawodniczki (klasyfikacja OPEN) otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe ufundowane przez firmę Specialized o wartości nie mniejszej niż:
  1. 1 m-ce – 700zł + Szklana statuetka
  2. 2 m-ce – 400zł
  3. 3 m-ce – 300zł
 2. Na dystansie HELL w klasyfikacji Mężczyzn 3 pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe ufundowane przez firmę Specialized o wartości nie mniejszej niż:
  1. 1 m-ce – 700zł + Szklana statuetka
  2. 2 m-ce – 400zł
  3. 3 m-ce – 300zł
 3. Na dystansie HARD w klasyfikacji Kobiet 3 pierwsze zawodniczki (klasyfikacja OPEN) otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez Specialized o wartości nie mniejszej niż:
  1. 1 m-ce – 400zł + Szklana statuetka
  2. 2 m-ce – 250zł
  3. 3 m-ce – 200zł
 4. Na dystansie HARD w kategorii Mężczyzn 3 pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Specialized o wartości nie mniejszej niż:
  1. 1 m-ce 400zł + Szklana statuetka
  2. 2 m-ce 250zł
  3. 3 m-ce 200zł
 5. Pierwsze 3 zawodniczki (Kobiety) z każdej kategorii na dystansie HELL i HARD otrzyma puchar + nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Specialized w następujących kategoriach wiekowych (liczy się rok urodzenia zawodnika):
  1. K2 – 16 – 34 lat
  2. K3 – 35 i powyżej
 6. Pierwszych 3 zawodników (Mężczyzn) z każdej kategorii na dystansie HELL i HARD otrzyma puchar + nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Specialized o wartości nie mniejszej niż: w następujących kategoriach wiekowych (liczy się rok urodzenia zawodnika):
  1. M2 – 16 – 29 lat
  2. M3 – 30 – 39 lat
  3. M4 – 40 – 49 lat
  4. M5 – 50 – 59 lat
  5. M6 – 60 lat i powyżej (w związku ze skalą trudności wyścigu kategoria M6 będzie przeprowadzona TYLKO dla dystansu HARD i nie zaleca się startu dla osób z tego przedziału wieku na dystansie HELL)
 7. Dodatkowo dla najstarszego uczestnika wyścigu przewidziano pamiątkowy puchar.
 8. KLASYFIKACJA GÓRSKA THULE

  Na dystansie HELL będzie przeprowadzona klasyfikacja na Najlepszego Górala. Zwycięzcą tej klasyfikacji zostanie zawodnik, który ukończy wyścig w limicie czasu określonym w § 11 pkt.9 i zgromadzi największą liczbę punktów na Premiach Górskich wyznaczonych na trasie wg. klucza:

  1. 1 m-ce – 5 pkt.
  2. 2 m-ce – 3 pkt.
  3. 3 m-ce – 1 pkt.

  Przy równej liczbie punktów decyduje wyższe miejsce na linii mety. Premie uwzględnione do klasyfikacji będą zaznaczone na mapie wyścigu jako GP. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne ufundowane przez firmę Thule + szklaną statuetkę dla najlepszego:

  1. 1 m-ce – 500zł + Szklana statuetka
  2. 2 m-ce – 300zł
  3. 3 m-ce – 200zł
 9. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA TERMA BANIA

  Dodatkowo wśród drużyn, które ukończą w składzie min. 5 osobowym rywalizację, niezależnie od dystansu będzie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa obejmująca łącznie dystans HARD i HELL. Do klasyfikacji drużynowej liczy się łączna liczba kilometrów przejechanych przez zawodników. Do klasyfikacji drużynowej wlicza się tylko kilometry zawodników, którzy ukończyli zawody. Najlepszą drużyną TRR 2018 zostanie drużyna, która przejedzie zgodnie z powyższym najwięcej kilometrów. Nie ma limitu ograniczającego liczbę uczestników dla jednej drużyny. W przypadku równej liczby kilometrów zwycięży drużyna, której zawodnik na dystansie HELL uzyska najlepszy czas przejazdu.
  Do klasyfikacji drużynowej zaliczone zostaną kilometry przejechane przez zawodników danego zespołu, którzy ukończą rywalizację do godziny 17.00. Jednocześnie, którzy nie zostali wycofani z wyścigu w trakcie rywalizacji w związku z przekroczeniem limitów podanych w &8 pkt.6 a, b.
  Dla zwycięzców przewidziano pamiątkowe Puchary za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Terma Bania.

 10. Na trasie obu dystansów będą usytuowane dodatkowe premie specjalne z nagrodami rzeczowymi dla ich zwycięzców. Zasada ich rozgrywania i rodzaj nagród będzie na bieżąco udostępniany na stronie www.tatraroadrace.com w zakładce aktualności.
 11. W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.
 12. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody za premię górską lub premię specjalną jest ukończenie wyścigu w ciągu 3h – dla dystansu HARD i 5,5h – dla dystansu PRO liczone od strzału startera.

§12 Kary i protesty

 1. Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
  1. upomnienie uczestnika
  2. doliczenie czasu karnego
  3. dyskwalifikacja uczestnika
 2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
  1. łamanie zasad ruchu drogowego,
  2. nieużywanie sztywnych kasków,
  3. nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
  4. nieposzanowanie środowiska naturalnego,
  5. braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
  6. nieprzestrzeganie zasad fair play,
  7. niesportowe zachowanie,
  8. pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
 3. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.
 4. Protesty
  1. Protesty do Sędziego Głównego można składać w biurze zawodów w formie pisemnej do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
 5. Protesty o wyniki można składać do 48 godzin po zakończeniu zawodów wysyłając mail na adres pomoc@timedo.pl

§13 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW
 2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu
 4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w wyścigu Tatra Road Race 2018.
 6. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
 7. O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora lub sędziego głównego mającego stanowisko przy mecie zawodów.
 8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Regulamin TRR 2018 HARD i HELL po zmianie z-dnia 24.04.2018..pdf pdf [298.47 KB]