Polityka antydopingowa

13 listopada 2018

Tatra Road Race Anty-Doping

Tatra Road Race, to wyjątkowe wydarzenie w amatorskim kolarstwie, charakteryzuje go najcięższa trasa w Polsce, dodatkowo jest miejscem, gdzie spotykają się pasjonaci z całego kraju zawierając przyjaźnie, propaguje zdrowy styl życia i zasady „fair play”. Od samego początku dbamy o zapewnienie Wam jak najwyższego bezpieczeństwa w trakcie rywalizacji na trasie i komfortowej rywalizacji, abyście mogli czerpać jak najwięcej z jazdy na rowerze i pokonywać własne słabości.

Nawiązując do powyższych Tatra Road Race wprowadza politykę i procedury antydopingowe WADA, w celu zapewnienia czystej, zdrowej i uczciwej atmosfery podczas współzawodnictwa dla wszystkich zawodników. W związku z tym używanie, posiadanie i/lub handel zabronionymi substancjami, metodami, zachęcanie lub doradztwo w zakresie ich stosowania lub podejmowanie środków mających na celu zamaskowanie użycia zabronionych substancji przez dowolnego uczestnika naszych zawodów jest niedopuszczalne i nie będzie tolerowane.

Zasady i przepisy polityki antydopingowej Tatra Road Race mają na celu:

  • promować Tatra Road Race jako zawody wolne od środków dopingujących;
  • utrzymać i zachować etykę sportu;
  • zapewnić wszystkim sportowcom możliwość równego konkurowania;
  • ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego sportowców;
  • kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami Pzkol i UCI;
  • niedopuszczenie do udziału w naszych zawodach osób, które w ostatnich 5-latach miały pozytywny wynik kontroli antydopingowej;
  • zachęcanie organizatorów innych imprez kolarskich do wprowadzania podobnych regulacji na swoich wyścigach;

Sportowcy, którzy będą mieli pozytywny wynik kontroli antydopingowej podczas Tatra Road Race, otrzymają natychmiastowy, 5-letni zakaz udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Tatra Cycling Events. Ponadto, organizator Tatra Road Race obciąży tegoż zawodnika kosztami związanymi z przeprowadzeniem jego badania antydopingowego. Osoby, które będą poddane kontroli antydopingowej i ich wynik będzie negatywny nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z badaniem.

UWAGA: W przypadku wezwania zawodnika do poddania się kontroli antydopingowej, ma on obowiązek stawić się do badania w celu pobrania próbki. Niestawienie się do kontroli lub uniemożliwienie pobrania próbki będzie traktowane jak uzyskanie przez niego pozytywnego wyniku badania.

 

Więcej informacji na temat antydopingu w Polsce i na świecie znajdziecie w:

Warto zapoznać się z poniższym artykułem dostępnym pod linkiem: https://www.antydoping.pl/wp-content/uploads/2018/05/Antydoping-w-Polsce-2014.pdf